Termálny bazén až Liečebný dom DETVAN

Otváracie hodiny

PRACOVNÉ DNI

12:00 – 16:00

Posledný vstup je o 15:00 hod.

VÍKENDY A SVIATKY

ZATVORENÉ

Ohľadom kúpeľnej liečby sa môžete informovať telefonicky 045/5445 383, 0915 988 000, prípadne e-mailom: info@kupelekovacova.sk

Vyskúšajte

 • item-thumb_3

  Morský kúpeľ,

  predstavuje jemná a hustá aerosolová hmla zo silne mineralizovanej vody.

 • item-3

  Bankovanie

  Pri tejto metóde sa prikladajú sklené nádobky-banky s nahriatym vzduchom, ktorý ochladzovaním vytvorí podtlak…

 • item-1

  BIO masáže

  Deväť kvetov, Maratónec, Body fit

Kúpeľná výhoda

BONUS (nenárokovateľné, vždy počas prevádzkových dní Holidayparku za zvýhodnený symbolický poplatok): 1x denne vstup do 200m vzdialeného Holidayparku Kováčová (možnosť využiť tam celoročne plavecký bazén, termálny bazén, vírivky…).

holidaypark.sk

Kováčová

je podhorská obec, rozprestierajúca sa v malebnom úbočí pod výbežkami Kremnického pohoria severozápadne od Zvolena v nadmorskej výške 320 m. Východná časť chotára, ako aj samotná obec, už leží vo Zvolenskej kotline. Chotár Kováčovej hraničí s územím obcí Zvolen, Turová a Sliač. Prvá písomná zmienka o kúpeľnej obci Kováčová pochádza z obdobia kolonizácie v 13. storočí, počas ktorej prišli na územie Slovenska nemeckí kolonisti. Kováčová, ako osada služobníkov, patrila zvolenskému panstvu. Obec sa nevyhla ani tureckým nájazdom v 16. a 17. storočí, ani domácemu plieneniu za stavovských bojov v 17. a 18. storočí. Patrila medzi menšie obce Pohronia, pričom väčšina jej obyvateľov bola zamestnaná v poľnohospodárstve a v lesnom hospodárstve. Výhodou polohy je blízkosť štátnej cesty č. 66 Krupina - Zvolen - Banská Bystrica a štátnej cesty č. 50 Bratislava- Zvolen - Lučenec. Územie neďaleko Kováčovej pretína aj štvorprúdová diaľničná komunikácia, ktorá vedie z Banskej Bystrice do Žiaru nad Hronom. K dispozícii je aj letecké spojenie z blízkeho letiska Sliač. Obec ako súčasť Zvolenského okresu a Banskobystrického kraja patrí v súčasnosti medzi obce s najväčšou dynamikou rozvoja.


Klimatické pomery

Klíma danej územnej lokality je podmienená predovšetkým jej geografickou polohou. Územie obce patrí do oblasti teplej kotlinovej klímy, charakterizovanej ako mierne suchá až vlhká, s chladnou zimou a s častým výskytom inverzií teplôt vzduchu. Vysokým percentom bezveterných dní patrí Zvolenská kotlina k najmenej veterným krajom Slovenska. V kúpeľnom areáli klimatické podmienky dotvára kúpeľný les, v ktorom prevládajú ihličnaté stromy. Klíma je teda nížinného charak-teru s priemernou ročnou teplotou 8 °C. Podľa priemerných mesačných teplôt vzduchu má obec chladnú zimu s priemernou januárovou hodnotou – 4,7 °C. Letá sú tu teplé – najteplejším mesiacom je júl s priemernou teplotou 18,8 °C. Relatívna vlhkosť vzduchu je počas celého roka pomerne vysoká – ročný priemer dosahuje 75 %. Priemerný ročný úhrn zrážok je 708 mm. Podľa švajčiarskej klasifikácie možno obec Kováčová zatriediť do klimoterapeutickej oblasti so stupňom stimulácie 0–, má teda klímu sedatívnu, čo vyhovuje účelovému zameraniu kúpeľov Kováčová.