Liečebné pobyty

POBYTY HRADENÉ ZDRAVOTNOU POISŤOVŇOU

z verejného zdravotného poistenia v zmysle Zákona č. 577/2004 Z.z. = kúpeľná starostlivosť na základe schváleného Návrhu na kúpeľnú starostlivosť:

„Vybavenie kúpeľnej starostlivosti cez zdravotnú poisťovňu“
Kúpeľnú starostlivosť možno opakovať jedenkrát v kalendárnom roku (tzv. sk A) alebo jedenkrát za 2 roky (tzv. sk B) na základe odporúčania lekára – špecialistu v príslušnom špecializačnom odbore. Bližšie informácie nájde záujemca v Indikačnom zozname (príloha Zákona č.661/2007, publikovaný na www.zbierka.sk).
Záujemca o kúpeľnú liečebnú starostlivosť (poistenec slovenskej zdravotnej poisťovne) požiada lekára špecialistu, alebo všeobecného lekára o vystavenie návrhu na kúpeľnú starostlivosť. (bližšie informácie, napr. ktoré pracovisko môže návrh vystaviť, nájdete tiež v Indikačnom zozname). Návrh na kúpeľnú starostlivosť musí byť podpísaný a doručený príslušnej zdravotnej poisťovni najneskôr šesť týždňov pred uplynutím doby indikácie.
Pokiaľ zdravotná poisťovňa Návrh na kúpeľnú starostlivosť schváli, v prípade indikácie (sk.) A, odošle tento priamo do kúpeľov, ktoré poistenca predvolajú na kúpeľnú starostlivosť.

Schválený návrh na kúpeľnú starostlivosť v prípade indikácie (sk.) B zdravotná poisťovňa buď:
1. odošle poistencovi, ktorý si sám zabezpečí kúpeľný pobyt priamo v niektorých kúpeľoch, ktoré mu odporučí zdravotná poisťovňa v prílohe návrhu,
2. alebo odošle priamo do kúpeľov, ktoré poistenca predvolajú na kúpeľnú starostlivosť.

Pred nástupom na kúpeľnú starostlivosť musí ošetrujúci lekár potvrdiť aktuálny zdravotný stav pacienta z hľadiska vylúčenia možnej kontraindikácie. Potvrdenie nesmie byť staršie ako 14 dní.

KS v sk. A / ÚKL – indikácie, pri ktorých zdravotná poisťovňa hradí všetky náklady spojené s kúpeľnou starostlivosťou (ubytovanie, strava, liečenie).
V zmysle Zákona č. 660/2005 klient pri príchode uhrádza 1,66 €/50,00 SKK/osoba/noc za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na dĺžku pobytu.
Od povinnosti úhrady sú oslobodení:
poistenec v hmotnej núdzi, ktorý sa preukáže rozhodnutím úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o dávke v hmotnej núdzi a príspevkoch k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu a to od štvrtého dňa poskytovania tej istej ústavnej starostlivosti,
nositeľ ocenenia najmenej striebornej Jánskeho plakety.
KS v sk. A / AKL – indikácie, pri ktorých zdravotná poisťovňa hradí len liečbu, klient denne dochádza do kúpeľov (na základe vyslovenej žiadosti klienta, ktorý KS v sk. A chce absolvovať ambulantne).
KS v sk. B / ÚKL – indikácie, pri ktorých zdravotná poisťovňa hradí len liečbu, klient si hradí ubytovanie a stravovanie (doplatok v sk. B).
KS v sk. B / AKL – indikácie, pri ktorých zdravotná poisťovňa hradí len liečbu, klient denne dochádza do kúpeľov.

POBYTY SAMOPLATECKÉ:

samoplatci / ÚKL – relaxačno-liečebný pobyt, v cene pobytu je ubytovanie, stravovanie – plná penzia, lekárske vyšetrenie, 3 procedúry. Pobyty sú 7, 14 a 21 dňové, pričom nástupy sú v utorok, stredu a štvrtok (dohoda možná).
samoplatci / AKL – relaxačno-liečebný pobyt, klient denne dochádza do kúpeľov, klient uhrádza tento druh pobytu formou paušálu na osobu a deň, v cene je vždy lekárske vyšetrenie a 3 procedúry. Pobyty sú minimálne 5-dňové, pričom nástupy sú v pondelok.
Verejnosť – klient denne dochádza do kúpeľov, zakúpi si procedúry jednotlivo aj bez vyšetrenia.
Rekondičné pobyty formou ÚKL – pobyty na regeneráciu spojenú s oddychom zamestnancov s ubytovaním, stravovaním, lekárskou starostlivosťou a 3 procedúrami.
Rekondičné pobyty formou AKL – pobyty na regeneráciu spojenú s oddychom zamestnancov s lekárskou starostlivosťou a 3 procedúrami. Klienti denne dochádzajú do kúpeľov.